A Phil-for-an-ill Blog

September 30, 2009

Tweede uitdrijvings poging

Nederlandse versie English version
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic
Hoe ik door demonen bezeten raakte en van ze werd verlost
1. Eerste uitdrijvings poging
2. Tweede uitdrijvings poging
3. Onthulling op de “Returning Glory” ranch
4. Derde en laatste uitdrijvingspoging

“Dan zullen wij U niet meer verlaten; als U ons bevrijdt, zullen wij U zoeken, loven en prijzen.” Psalm 80:19

Na onze trip naar New York en met het gevoel dat ik mij nu wel volledig had ontlast, leidde Moziah het tweede gedeelte van mijn bevrijding. Ik herinner dat ik mij opgelucht voelde om mijn nieuwe verzameling toegegeven zonden niet te hoeven herhalen voor Moziah’s zusje en zoon, die haar beiden assisteerden, want dat zou natuurlijk wel erg beschamend zijn.

Moziah gaf aan dat de volgende demonen zich in mij genesteld hadden:

 • Een ziektesgeest (maakte me ziek met Candida Albicans sinds 15 jaar)
 • Een zwaarheidsgeest (maakte me depressief en moe op tijden wanneer het de demonen uitkwam)
 • Een angstgeest (een handige assistent voor de ziektesgeest in het verergeren van mijn sociale isolatie en algehele misère)
 • Een logicageest (maakte aanlokkelijke suggesties die redelijk en logisch leken; hebben natuurlijke affiniteit met potentiële gastheren die erg logisch denken)
 • Een lustgeest/Succubus (de vrouwelijke demoon die het Licht in mijn zaad verzamelde en die mijn natte dromen triggerde sinds ik een tiener was)
 • Een Izébelgeest (de meesteres van Succubus, waarvan eerst werd aangenomen dat ze maar een kleine rol had in mij)

Charmante kliek toch?

Demonen komen binnen in groepen
Image and video hosting by TinyPic
Demonen komen zelden alleen een gastheer binnen maar prefereren om als groep binnen te vallen, in vergelijking tot hoe een militaire agressor een vreemd land zou bezetten. Als deel van een militaire attaché, een demoon zou daarom moeten worden opgevat als een soldaat die een specifieke taak heeft te verrichten in het handhaven van de bezetting.
Voor demonen, een mens is wat een Penthouse appartement is voor een arme zwerver. Demonen hebben namelijk van zichzelf geen plaats van habitatie.
Moziah bevestigd:

“Een menselijk lichaam wordt verlangd boven al het andere omdat als een demoon binnentreedt, als het recht/macht om een persoon over te nemen, het toegang heeft tot een database/computer en zo eigenlijk elk commando kan “intypen,” op “enter” drukken en het menselijk brein stuurt het bericht door naar de rest van het lichaam en vervuld de wil van de demoon. Het is ook bekend dat ze dieren bezeten kunnen raken, maar hun voorkeur zijn altijd mensen geweest.

Uit mijn eigen ervaring kan ik vertellen dat het doel van demonen de wil van hun gastheer te onteigenen, zodat zij de gastheer kunnen beheersen en zo het doel van hun meesters kunnen nastreven. Dit kan net zo goed totale vernietiging zijn van de gastheer. Persoonlijk denk ik dat mijn demonen, mij probeerden te vernietigen omdat ik een koppige en ongehoorzaam medium bleek te zijn. Ik moest worden vernietigd omdat hun intentie om mij in een drugsdealende demonische slaaf te veranderen, helemaal stuk liep. Omdat ze in een staat van oorlog zijn met de mensheid, moet het begrepen worden dat drugs dealers, die het potentiaal hebben om mensen naar de knoppen te helpen, goed de belangen van de demonen kunnen nastreven.

“De dief komt alleen om te stelen, te doden en uit te roeien. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven. “ Johannes 10:10

Uit mijn eigen ervaring leerde ik dat demonen zich kunnen manifesteren als de gastheer in een toestand van stress verkeerd. Dit is waarom ik denk dat ze me eerst kwetsbaar maakte door me ziek te maken met Candida Alicans. Ze maakten eerst het doelwit wat zwakker, om zo maar te stellen. Door mijn gezondheid te verpesten kregen ze langzaam maar zeker meer controle over mij. Ze slaagden erin om mijn wil te kapen op tijden dat ik de meeste pijn had en zichtbaar gefrustreerd was.

Het was in een toestand van aanhoudende pijn en frustratie dat ik het idee kreeg om mijn eerste XTC pil te nemen, in een poging om mijn pijn en frustratie tegen te gaan. Dit was puur mijn eigen beslissing. Niemand dwong mij of probeerde mij te overhalen behalve ikzelf. En het was in een toestand van pijn en frustratie dat ik het idee kreeg om XTC pillen te gaan verkopen. Ook dit was puur mijn eigen beslissing. Niemand dwong mij of probeerde mij te overhalen behalve ikzelf.

Ik verdenk dat de logica-geest achter beide tegenintuitive beslissingen in mijn leven zat.

Je moet begrijpen dat ik altijd tegen drugs en alcohol ben geweest sinds ik mijn alcoholische vader er aan onderdoor aan zag gaan en hij de laatste persoon was die ik wilde nadoen. Ik streefde altijd na een gezonde levenstijl maar toen vitaminen en doctoren mijn gezondheidscrisis niet kon opheffen, zocht ik wanhopig troost in illegale drugs. Noem het een poging to zelfmedicatie. Hoewel mijn leven erg vervullend was voordat ik ziek werd (ik was een toegewijde en veelbelovende student), zorgde mijn ziekte voor een chronisch tekort aan voldoening, en drugs, vooral die soorten die de belonings-neurotransmitter dopamine deden vrijgeven, gaven mij enig chemisch opgewekte voldoening en adempauzes.

De drugs waren duur echter, of tenminste dat dacht ik, en binnen niet afzienbare tijd kreeg ik het “lumineuze” idee om die dingetjes zelf maar gaan te verkopen. Op zo’n manier kon ik ze zelf nagenoeg gratis nemen.

Je moet nooit de kracht onderschatten van de greep van de logicageest op een logische maar onwetende en onder druk staande psyche.

Wederom werden de religieuze gewaden aan gedaan en Moziah begon met het proberen uit te drijven van de demonen, die nu gebundeld en gebonden waren door het Woord van God. Tot mijn opluchting gingen ze ditmaal zonder veel weerstand wel weg. Ik was blij dat mijn bevrijding nogal makkelijk ging, te weten: zonder Hollywood “special effects,” zoals het slaken van beschamende taal of het maken van goddeloze gebaren.

Nadat de demonen waren uitgedreven pleitte ik mijn hart aan Jezus Christus, hoewel het pas volledig effect zou krijgen tegen het eind van mijn verblijf in de VS (meer hierover later). Het accepteren van Christus in jouw hart is een essentieel deel van uitdrijving. Dit is zo omdat, als je bent uitgedreven, je een leeg en schoon gemaakt huis achterlaat, zoals Moziah het graag mag noemen, en door bescherming in je hart te hebben van Jezus, hebben rondsneupende demonen geen kans meer om binnen te komen. Het is belangrijk om dit soort bescherming toe te eigenen omdat demonen met versterking terug neigen te komen om zo een eventuele herhaalde uitdrijving te bemoeilijken.

Mijn ogenschijnlijk gemakkelijke uitdrijving kwam echter wel met de nodige prijs. Iedereen die betrokken was bij het gebeuren voelde zich nadien uitgeput. Het was een vreemde ervaring omdat ik in mij geen merkbare veranderingen merkte anders dan dat ik kapot was na afloop. Ik vermoed dat dit de prijs was die ik moest betalen voor het gedwongen vertrek van de ziektesgeest en/of de zwaarheidsgeest.

Ik moet toegeven dat ik toch nog wat twijfels had met betrekking tot het succes van mijn uitdrijving en ik bleef steeds denken over twee kleine dingetjes die ik niet besproken had met Moziah, die altijd had benadrukt dat het niet een kwestie is om zonden tegen haar op te biechten maar dat het draait om boete te doen tegen de Vader. En dat is wat ik had gedaan, toen ik eerder deze twee dingen in gedachte direct tegen God al bekend had. Ik ben er redelijk zeker van dat hij niet gefaald heeft om ze op te pikken. Niettemin kon ik niet mijn twijfelende gedachten negeren. De reden waarom mijn gedachten mij geen rust gaven zal later duidelijk worden.

Omgaan met schaamte
Als je herkend dat je bezeten bent, maar je schaamt je te erg om je zonden op te biechten, moet je je goed realiseren dat je dan precies werkt volgens de wensen van de demonen. Totdat hun gastheer dood is of “versleten” willen demonen graag blijven zitten waar ze zitten en terwijl jij het probleem negeert of rationaliseert kunnen zij lekker ongestraft blijven zitten. Zolang schaamtegevoelens overheersen bescherm je de demonen die in je zitten. Totdat je je schaamte kan overwinnen zijn de demonen vrij om hun snode plannetjes die ze voor jou in petto hebben uit te voeren. Het enige vooruitzicht dat jij hebt is een voortzetting, en waarschijnlijke verergering, van de ellende waar je al te kampen mee hebt. Ik denk dat de juiste vraag die jij je moet gaan afvragen is, wat vind ik belangrijker in mijn leven: mijn imago (wat mensen van mij denken, of beter misschien: wat ik denk dat mensen van mij denken), if mijn lichamelijke, mentale, en geestelijk welbehagen?
Verder hoef je je ervaringen niet in een publiekelijk toegankelijke blog neer te zetten. God koos mij om dat te doen. Je hoeft je zonden maar voor één persoon te bekennen, niet de hele wereld. Soms herken je een zonde niet als zodanig en daarom ik het belangrijk om met een professionele uitdrijvings geestelijke te praten. Zet jezelf over schaamtegevoelens heen omdat het niet je ego, de inferieure en oppervlakkige “beschermer” van imago, aanzien en reputatie, dat het meest belangrijk is in jouw leven. Het is namelijk jouw leven en het terugkrijgen van controle erover dat telt. Wat maakt het uit wat de buren zeggen, of de kerels in de kroeg verderop? Jouw ego kan rationaliseren dat jouw leven niet zo slecht is en dat je het allemaal wel aankan en dat Phil zeker de boel overdrijft. Kijk naar mij dan, mijn leven ging naar de kloten en als Moziah er niet was geweest dan was ik misschien wel helemaal ten gronde gericht.
God houdt van jou en hoewel Hij de zonden die jij gedaan hebt niet op prijs zal stellen, zal hij ze wel begrijpen (sterker nog, Hij weet ze al tot groot detail) en Hij zal je er ook voor vergeven. Maar je moet je ego aan de kant durven zetten en toegeven dat je fout bent geweest. Spirituele bevrijding kan alleen gebeuren uit vrije wil, dus met jouw goedkeuring. Je kunt bevrijd worden als je dat echt wilt.

‘s Avonds gingen we naar wat vrienden van Moziah om daar wat te drinken en te ontspannen. Voor het eerst sinds ongeveer 15 jaar voelde ik mij bevrijd en ging redelijk opgelucht naar bed later die nacht. Die volgende nacht echter, ben ik niet minder dan drie keer aangevallen. Twee keer werd er een natte droom getriggerd via provocerende visuele beelden. Deze keer werd ik wakker terwijl ik drugs aan het snuiven was, iets waar ik niet allergisch voor was toen ik wat jonger was. De derde aanval had geen sexuele component echter. Ik droomde dat ik aan het worstelen was met één of andere onbeschrijfelijke kracht of entiteit. Ik herinner me dat ik wakker werd terwijl ik mij lichamelijk verzette met mijn armen en toen mijn aanvaller zich door mijn defensie heen probeerde te werken werd ik wakker terwijl mijn trillende armen tegen mijn lichaam waren gevouwen en mijn rechter hand spastisch tegen mijn deken aan flapperde. Ik herinner me dat ik mij erg moe voelde nadien. Met de dingen die ik had meegemaakt de laatste tijd herkende ik de aanval onmiddellijk voor wat het was: demonisch. Het was alsof een demoon zich door mijn verdediging probeerde heen te dringen en in mij. Zoals ik alle voorgaande nachten had gedaan meldde ik alles aan Moziah.

Hoe demonen ons manipuleren
Uit mijn eigen ervaring heb ik twee manieren ontdekt die demonen gebruiken om ons te manipuleren. Eén bestaat uit het plaatsen van verbale ideeën of gedachten in onze psyches. Een andere tactiek is om beelden in onze psyches te planteren. Het venijnige van deze strategie is dat als, voor wat voor reden dan ook, je onbewust bent van dit soort manipulatie, jouw natuurlijke reactie is om te denken dat het om je eigen gedachten gaat (visueel of verbaal), hoe vreemd of hoe verdacht ze ook mogen zijn.

“De grootste truuk die de duivel ooit tot uitvoer bracht was de wereld er van te overtuigen dat hij niet bestond.” Referentie

Ik snap nu ook waarom, in 2004, ik een eigenaardige en erg deprimerende droom had waarin ik mij inbeelde dat ik sliep. Dit gebeurde in een tijd dat ik mij erg slecht en gedemotiveerd voelde, terwijl ik geen drugs gebruikte in die tijd. Ik vermoed nu dat dit allemaal deel uitmaakte van de trukendoos van de demonen om zodoende mij nog verder te deprimeren.

“Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden.1 Petrus 5:8

Het moet duidelijk worden gemaakt dat je niet bezeten hoeft te zijn om de verleidingen en verlokkingen van demonen te ervaren. Demonen zijn constant om ons heen en proberen ons te verleiden om zonden te plegen zodat ze een legaal recht hebben om plaats te nemen in ons. Je kan onder aanval zijn van zowel de buitenkant als de binnenkant. Dit is het verschil tussen demonische onderdrukking versus demonische bezetenheid.
Het plegen van zonden komt neer op het spelen van spirituele Russische roulette. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat er een oorlog tegen ons wordt gevoerd. Het is een oorlog die onzichtbaar is voor gewone ogen maar die desalniettemin vele slachtoffers claimt. Demonen pogen om jouw psyche te kapen tot het punt dat je een compleet overrompeld voertuig wordt van hun. Ze kunnen gekheid, of andere vormen van ernstige verzwakking teweegbrengen en kunnen zelfs de dood van de gastheer helpen teweegbrengen.
Moziah zou me later een voorbeeld laten zien van een jongen die in het Nieuwe Testament wordt genoemd en die bezeten was door een “dove en domme” geest en daardoor te kampen had van veel aanvallen en de geest hem probeerde te doden door hem in vuren en water te laten springen. Lees
Markus 9:17-29 hoe Jezus de jongen van deze kwade geest verlostte.


http://www.ihop.org/

De volgende dag begonnen we aan een 10 uur durende road-trip naar Tabitha’s verblijf in Kansas, in de buurt van Kansas City, Missouri, waar de International House of Prayer is gesitueerd. Tijdens mijn verblijf daar werd het echter duidelijk dat ik nog steeds een “probleem” had waar mee moest worden afgerekend. Mijn Candida symptomen werden steeds erger. Het veroorzaakte zo veel inwendige onrust en ongemak dat ik moeite had om een goed humeur te bewaren. Door irritatie raakte ik zelf ook geïrriteerd en egoïstisch tot op het punt dat Moziah klaar stond om een “kant van haar te laten zien die ik nog niet eerder had gezien.” Hoewel ik niet zelf controle had over mezelf voel ik me wel een beetje schuldig omdat ik mij verantwoordelijk zie over mijn eigen wezen en ik mijzelf liet toestaan om controle te verliezen. Gelukkig is niemand gewond geraakt.

Hoe demonen ons overnemen
Zoals ik al eerder aangaf, proberen demonen mij te stressen en slaagden ze erin om zo nu en dan controle van mij te ontfutselen. Hoe meer pijn of discomfort had, hoe makkelijker het was voor hun om mijn controle te stelen. Dit was ook het geval tijdens ons verblijf bij Tabitha. Ik had grote moeite om mijn humeur te handhaven en het demonische in mij begon zich steeds meer te manifesteren, niet zozeer in daden (gelukkig) maar in gedachten des te meer.
Omdat Moziah gedachten kan lezen moet ik haar helemaal gestoord hebben gemaakt met mijn drukke geest. Ik kan alleen proberen te raden wat de grootte en frequentie van de demonische gedachte-aanvallen op mijn geest waren geweest. Ik kan alleen zeggen dat het niet goed was omdat het me miserabel, gefrustreerd, niet geaccepteerd en dus ook eenzaam deed voelen. Het was een herhaling van een o zo bekend thema in mijn leven. Mijn onkunde om liefde te geven, liet het mij onwaardig voelen om liefde te ontvangen. Demonen zijn geen meevoelende wezens. Sterker nog, ze kennen het woord medelijden helemaal niet. Ze forceerde mij in een toestand van sociale isolatie.
Door mij door ziekte en vermoeidheid zo miserabel te doen laten voelen saboteerden de demonen mijn geweten en mijn algehele psyche. Door demonen te worden belegerd werd het steeds moeilijker om als een gezond wezen te functioneren omdat ik steeds moeilijker mijn slecht gedrag op de juiste manier kon verwerken en bleek in gebreke om van mijn fouten te leren om zo eventuele herhaling te kunnen voorkomen. Mijn psyche in het algemeen en geweten in het bijzonder, werden langzaam ontmanteld. Ik zocht steeds vaker toevlucht in eenzaamheid en onwetend egoïsme. Mijn zelfrespect en zelfbewondering kwamen ook allebei onder vuur te liggen.
Ik was onderhevig aan de meest ontzagwekkende en toch onzichtbare belegering. Langzaam maar zeker werd ik vernietigd.
Image and video hosting by TinyPic

Gideon stond ook bekend as Jerubbaal, of een “tegenstander tegen Baal” omdat Gideon het altaar aan Baal vernietigde wat zijn vader had opgericht.

Toen we bij IHOP waren regelde Moziah twee verschillende voorspellings-lezingen (prophecy readings). Tijdens zo’n gebeurtenis gaan twee mensen met jou plaats nemen en dienen als het medium waardoor de Heilige Geest informatie deelt over jou en jouw toekomst. Ik was erg nieuwsgierig naar wat over mij zou worden gezegd omdat ik nog steeds aan het worstelen was met mijn geloof. De nauwkeurigheid van de voorspellingen was echter reden voor me om mijn geloof te versterken.

Hier zijn de hoofdpunten die over mij gezegd werd tijdens de eerste sessie:

 • Verwijzing naar Psalmen 23. Hij is jouw Herder. Er is geen angst. Je bent er niet zeker van of je Hem helemaal kan vertrouwen.
 • God versterkt je!
 • Je bent net als Gideon (machtige en moedige man).
 • God brengt genezing en herstel! Wat de vijand gestolen heeft krijg je terug.
 • Er was een metafoor waarin jij een sleutelbos hanteerde en de deur naar God probeerde te openen. God zal je de juiste sleutel aangeven.
 • Je zoekt wanhopig in je hart, maar Hij heeft jouw al gevonden!
 • Verwijzing naar Mattheüs 7:7 “Bid en u zult ontvangen wat u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt.” God heeft dit verlangen in jou gestopt!

Tijdens de tweede onafhankelijke sessie:

 • Je gelooft het niet totdat je het gezien hebt. Het zou beter zijn dat je Hem zou vertrouwen en geen twijfel meer zou hebben in Hem.
 • Klop en de deur zal geopend worden.
 • Hij wil dat je Hem laat zien wie jij bent in Hem.
 • Je bent het waard!
 • Hij heeft een onmetelijke liefde voor je.
 • Zit en drink van het frisse water dat hij jou aanbiedt.
 • Je kan je schild laten zakken bij Hem. Je kan op Hem steunen.
 • God presenteert een reis van liefde aan jou. Stel je hart volledig open.
 • Het is een seizoen van vernieuwing.
 • God is niet logisch!
 • Stel vragen, Hij beantwoord ze graag!
 • Wees echt!
 • Hij wil je gebruiken voor rechtschapenheid en rechtvaardigheid. Je zult voor rechtvaardigheid vechten.
 • Ga er voor. Laat de geest je leiden.
 • Deel uit maken van de Nieuwe Kerk.

Ik benadruk dat beide sessies niet plaatsvonden met eerdere verbale interactie tussen ons en de mediums. Er was ook geen interactie tijdens het onthullen van de voorspellingen.

Een derde voorspelling was ook nog over mij gedaan maar omdat er een interview-achtige interactie was tussen mijzelf en de persoon die mijn voorspelling deed, beschouwde ik het als waardeloos jammer genoeg. Moziah wees mij erop dat deze voorspelling niet deel uit maakte van de “prophecy room” inschrijvings ervaring maar een spontane voorspelling was die gedaan was door een vriend van Moziah en die we toevallig tegen waren gekomen op IHOP.

Het maakt toch niet uit want ik had al genoeg om mee aan de wandel te gaan.

God is niet logisch!
Ik herinner mij een korte discussie met Elijah over de notie dat God niet logisch zou zijn, iets waar ik moeite mee had om te accepteren in die tijd. Ik beredeneerde dat misschien God zich houdt aan één of andere superlogica, een type logica dat het menselijk kunnen ontstijgt – God logica. Aannemende dat God Almachtig is, volgt het automatisch dat God ook de beste logicus en wiskundige is die er bestaat.
In tegenstelling tot toen, begrijp ik nu dat God zich niet hoeft te beperken aan een modus operandus gebaseerd op logica. Logica namelijk bepaald de manieren waarop de fysieke of de natuurlijke werkelijkheid zich gedraagt. Het vormt de gereedschapskist waaruit de wetten van de natuur  gesmeed worden. Maar God hoeft zich niet te houden aan de regels van zijn eigen creatie (of een creatie gedaan door een inferieure god, Yaldabaoth). God kan simpelweg doen zoals Hij wilt, omdat hij toch God ALMACHTIG is!
N.B. Het verdient te worden gezegd dat het idee dat het Heelal en alles wat erin is, inclusief God, zogenaamd volgens logische wetten zich zou moeten gedragen, tot mij kwam toen ik bekend raakte  met materie omtrent het geval van Billy Meier. Deze Zwitserse onopvallende boer zou zogenaamd een contactpersoon zijn voor superintelligent mensachtige buitenaarde wezens die van de Pleiaden zouden komen. Het waren deze ruimte broeders die Billy onderrichten in de leer dat alles in het Heelal zich volgens strikt logische wetten gedragen. Destijds was ik behoorlijk onder de indruk van dit idee, zelfs nadat ik ontdekte, door inside informatie, dat Billy Meier gewoon weer een andere CIA disinformatie project is, hoewel Billy waarschijnlijk zelf denkt dat het allemaal echt is. Desalniettemin, ondanks de ontmaskering van Billy als ofwel een gedupeerde ofwel een fraudeur, bleef het idee hangen dat God puur logisch zou zijn.

God moet overeenkomstig deze overtuiging gereageerd hebben.

Psalmen 23

1Een psalm van David. De HERE is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb!

2Hij laat mij uitrusten in een groene weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes.

3Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg, waar Zijn recht geldt, tot eer van Zijn naam.

4Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want U bent dicht bij mij. U bewaakt mij en gaat de hele weg met mij mee.

5U bereidt heerlijk eten voor mij, waar mijn vijanden bij zijn. U behandelt mij als een persoonlijke gast! U zegent mij overvloedig!

6Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren; en daarna mag ik voor eeuwig bij U wonen in Uw huis.

Vervolgd…

~

Create a free website or blog at WordPress.com.