A Phil-for-an-ill Blog

September 26, 2009

Derde en laatste uitdrijvingspoging

Nederlandse versie English version
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic
Hoe ik door demonen bezeten raakte en van ze werd verlost
1. Eerste uitdrijvings poging
2. Tweede uitdrijvings poging
3. Onthulling op de “Returning Glory” ranch
4. Derde en laatste uitdrijvingspoging

“Bewerk in ons hart een ommekeer en breng ons weer bij U terug! Dat is onze enige hoop! Geef ons onze vroegere vreugden weer terug!” Klaagliederen 5:21

Image and video hosting by TinyPic

Elijah, de profeet van Yahweh, confronteert de Ashtoreth en Baal aanbiddende koningin Izébel

30Toen Izébel hoorde dat Jehu naar Jizreël was gekomen, maakte zij haar ogen op, verzorgde haar kapsel en ging bij een raam zitten.

31Jehu kwam de paleispoort binnenrijden en zij schreeuwde naar hem: “Hoe is het met Zimri, de moordenaar van je heer?”

32Hij keek omhoog, zag haar bij het raam en schreeuwde: “Is er hier iemand die aan mijn kant staat?” Twee of drie hovelingen keken hem aan.

33“Gooi haar naar beneden!” riep hij. De hovelingen gooiden haar uit het raam, zodat haar bloed tegen de muur en de paarden opspatte. Waarna Jehu nog eens met zijn paard en wagen over haar heenreed.

34Daarna ging hij het paleis in om iets te eten en te drinken. Hij zei: “Laat iemand deze vervloekte vrouw begraven, want zij is tenslotte een koningsdochter.”

35Maar toen zij haar wilden begraven, vonden zij alleen nog haar schedel, haar voeten en haar handen.

36Zij gingen terug en vertelden het hem, waarop hij zei: “Dat is precies wat de HERE heeft voorzegd. Hij heeft tegen de profeet Elia gezegd dat de honden haar vlees zouden opeten en dat haar lichaam zou worden verspreid als mest over het land, zodat niemand kon zeggen: ‘Hier ligt Izébel.” 2 Koningen 9:30-37 ; Bron: biblegateway.com

Terwijl Tabitha aan het werk was, zo rond een uur of 9 ‘s avonds gingen wij vieren, Moziah en haar verloofde Gerald, Elijah en ik, aan de eettafel zitten. De bevrijdings sessie, deel drie, was begonnen. De hoofddemoon, die tot dan toe aan de aandacht was ontsnapt, hield koppig en uitdagend stand. Echter nu was dan ook de tijd aangebroken dat ook zij mij moest verlaten om zo mij mijn rust te gunnen waar ik zo naar zat te snakken. Moziah en ik begonnen te praten en ik bekende nog wat meer zonden die ik niet als zodanig had herkend.

Ik vertelde dat nadat ik terug was gekomen uit Engeland (ik had daar gewerkt in 2003), ik niet echt mijn moeder kon bereiken toen ik haar nodig had en dat ik misschien wel een beetje jaloers was geworden op haar vriend omdat hij alle aandacht leek te krijgen. Nu ik er zo op terug kijk weet ik niet of dat wel helemaal waar is omdat, zoals ik al eerder aangaf, mijn echte gevoelens overschaduwt waren door mijn ziekte gevoelens. Om zo vast te zitten namelijk is erg verwarrend en deprimerend.

12U bent nu uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U bent op de aarde neergeveld, hoewel u vele volkeren op aarde overwon.

13Want u zei bij uzelf: “Ik zal de hemel bestormen en hoger dan de sterren heersen. Ik zal de hoogste troon bestijgen. Ik zal zetelen op de berg van de samenkomst, ver weg in het noorden.

14Ik zal opklimmen tot in de hoogste hemelen en gelijk zijn aan de Allerhoogste.”

15Maar in plaats daarvan zult u in het diepst van het dodenrijk worden geworpen. Jesaja 14:12-15; biblegateway.com

Hoe het ook zij, ik legde toen mijn afkeer voor jaloezie aan Moziah uit en dat ik mezelf niet kan uitstaan als ik zelf jaloers ben en dat ik er alles aan doe om dat gevoel te onderdrukken of te negeren. Ze verastte me toen ze zei dat het trots was wat de uitdrukking van jaloezie probeerde weg te drukken. Als zodanig werd een andere voorzichtig gecamoufleerde zonde onthuld. Het moet begrepen worden dat ik een gepassioneerde afkeer had ontwikkeld voor jaloezie al vanaf het moment dat ik realiseerde dat mijn vader overduidelijk jaloers op mij was geworden en op de dingen waar ik goed in was. Ik was er trots op dat ik nooit of nauwelijks jaloers was op wie of wat-dan-ook. Dit soort trots maakte me dat ik mij beter voelde dan mijn tijdgenoten (en ouders) waardoor ik mij, onwetende, mij boven mijn tijdgenoten probeerde uit te steken. Zelfverrukking is namelijk een zonde, en is dat al niet later dan dat Lucifer hetzelfde probeerde te doen in de Hemel. Mijn trots en walging voor mijn jaloerse vader hielp verder een wig te drijven in onze relatie. Zonder enige twijfel leed mijn vader onder mijn veroordeling en verwerping, zelfs al begrijp ik ook maar al te goed dat hij natuurlijk ook duidelijk zijn aandeel had in het tot stand brengen van onze slechte relatie.

“Wat is geloof? Het is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt en het is het bewijs van dingen die wij niet kunnen zien.” Hebreeën 11:1

Moziah kaartte de bovenstaande vers aan waarmee ik eerst wat moeite had om het te begrijpen. Het was namelijk duidelijk geworden dat ik tot die tijd had geworsteld om in God te geloven en Hem te vertrouwen. Ik had echter wel alle hoop van de wereld. Ze zou mijn aarzeling verder kalmeren door uit te leggen dat geloof voortkomt uit hoop, zoals een zaadje in een plant uitgroeit door het te bewateren en zorg over te doen en dat ik mij daarom nergens zorgen over hoefde te maken.

Image and video hosting by TinyPic

Jesus and Nicodemus

Ze zou zich verder uitwijden over een belangrijke passage uit de bijbel waarin Jezus praat met Nicodemus, een hoogopgeleide farizeeër die voor de verandering er niet op uit was om hem te vervolgen omdat hij zogenaamd een bedrieger en pretendent zou zijn. Het verhaal heeft betrekking op mij omdat ik net als Nicodemus een man van de logica ben en hij door middel van het gebruik van pure (natuurlijke) logica niet in staat bleek op het diepere spirituele ontologische belang van de wil van God te doorgronden. Omdat de intentie van God Perfect en Goed is, is het daarom belangrijker om Zijn wil te accepteren en te waarderen, in plaats van er afkerig van te worden op grond van een gebrek van begrip omdat wij, als stervelijken, er nooit in zullen slagen om hoe-dan-ook Zijn wil volledig te begrijpen. Het  dialoog staat beschreven in Johannes 3:1-21.

Moziah zou ook vertellen dat Jezus maar al te bewust was van mijn geschiedenis van lijden en dat hij, als geen ander, weet wat het is om in een toestand van pijn te zijn, met in het bijzonder pijn in de zijde omdat een speer hem daar had geraakt toen hij aan het Kruis leed (mijn candida raakt mij ook in mijn zijde namelijk). Ze voorspelde dat mijn leven hersteld zou worden en dat ik op een dag Mevr. Jonkers zou vinden en dat ik het zelfs nog zou meemaken dat ik mijn eigen kruimels rond zou zien bazuinen.

Nadat ik mij ontlast had van mijn zonden, ging Moziah op het spirituele offensief door de Izébel geest in mij te confronteren door middel van citaten uit de bijbel (het woord van God is namelijk als een zwaard voor demonen). Ik herinner me dat ik in haar ogen keek en één of andere trance-achtige staar ervoer waarin haar gezicht duidelijk waarneembaar bleef maar de rest van mijn visuele gezichtsveld opging in kleurrijke nietigheid. Moziah zei later dat mijn pupillen verwijdden, mijn gezicht veranderde en dat ik mijn mond begon te bewegen en begon te mompelen, iets waar ik mij helemaal niet bewust van was omdat ik uitdrukkelijk probeerde om niet te praten en stil te blijven zitten om zo Hollywood-achtige taferelen zo goed mogelijkheid weten te vermijden. Ik was het echter niet die zat te praten. Het was Izébel die in het geheim tegen Moziah praatte, die me later zou vertellen dat Izébel haar zelfs een “bitch” had genoemd.

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

Toen Moziah haar onteigenings ultimatum van 60 seconden verstreken was, en Izébel toch hardnekkig bleef zitten, riep ze de hulp in van de hemelse honden om zo haar dan maar met geweld voor ééns en voor altijd uit mij te laten halen. Ik herinner me dat ik haar zoon Elijah, die links van mij zat, naar de honden kon horen fluiten.

Ik herinner me ook dat ik een bewuste poging deed om elke fysieke manifestatie van de Izébel geest probeerde tegen te gaan. Het scheen te werken. Ik zat daar zo kalm als dat mogelijk was met mijn armen op de tafel en liet de honden hun bijtende en verscheurende werk doen. Hoewel ik ze niet zelf kon zien kon Moziah dat echter wel (omdat ze “spirituele ogen heeft om te zien”) en ze getuige was hoe Izébel, door welgeplaatste beten, beet voor beet werd verscheurd. Al wat ik mij van haar dramatische maar welverdiende teloorgang kan herinneren is dat ik langzaam heen en weer werd getrokken. Toen de honden mijn hoofd bereikten kantelde mijn hoofd langzaaam naar rechts. Dit was het moment waarop Moziah Izébel vergaf voor de verschrikkelijke dingen die ze tegen Moziah en haar familie had gedaan en nog steeds aan het doen is. Op dat moment voelde ik tranen in mijn ogen opwellen en ik weet ik niet of dat kwam omdat ik dat zelf zo voelde of dat het van een stervende Izébel kwam.

Image and video hosting by TinyPic

Nadat Izébel vernietigd was door de hemelse honden voelde ik mij erg opgelucht. Ik voelde me lichter dan dat ik me in een lange tijd had gevoeld. Het was alsof een zware mantel zojuist van mij was opgeheven en ik werd plotseling bovengemiddeld praterig en levendig. Niettemin had ik de hele dag te kampen gehad met constipatie waardoor ik nu buikpijn aan had overgehouden voor de rest van de dag jammer genoeg. Ik dacht echter dat dat een redelijke prijs was om te betalen. Omdat ik voor de laatste 15 jaar ziek was geweest verwachtte ik geen complete genezing van het ene moment op het andere.

Iets aparts had ondertussen met de computer gebeurd terwijl we allemaal druk met mijn bevrijding bezig waren. Hij stond namelijk afgesteld op een “live-feed” uit de prayer-room van IHOP, op een duidelijk hoorbaar volume. Nu bleek het zo te zijn dat ergens tijdens mijn bevrijding de volume van de muziek naar beneden gedraaid was. Het kon niet iemand van ons zijn geweest omdat niemand van de tafel weggegaan was. We verdachten meteen Izébel. Zij moet als geen ander geweten hebben wat voor invloed muziek heeft op mij. Ze wist dat ik het als een steuntje-in-de-rug zou kunnen gebruiken, een soort van bron van hoop. En daarom zal ze het volume naar beneden hebben gedraaid, helemaal naar beneden.

Toen zei Gerald dat gedurende een vorige nacht, ook het volume op mysterieuze wijze naar beneden gedraaid was, twee keer welteverstaan. Tabitha heeft namelijk de gewoonte om haar computer ‘s nachts aan te houden en zo altijd IHOP muziek op de achtergrond aan te hebben. Het zal ook weinig verrassend zijn dat ik tijdens één van die nachten weer eens aangevallen ben (natte droom). Het is vanzelfsprekend dat de resterende demoon in mij de waarschijnlijke dader geweest zal zijn.

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

Toen we opstonden uit onze stoelen kreeg Moziah, terwijl ze nog steeds fungeerde als medium voor de Heilige Geest, een nogal ongebruikelijke opdracht. Voor het eerst in haar 10 jaar durende cariere als bevrijdings geestelijke, instrueerde de Heilige Geest haar om mij te ridderen. Moziah vertelde mij op mijn knieën te gaan zitten en ridderde mij met de bijbel. Van het één op ander, volledig onaangekondigd, werd ik ridder van God gemaakt. Ik huilde op haar schouders nadien. Deze eervolle gelegenheid had ik niet zien aankomen. Later vertelde Moziah mij dat terwijl ze bezig was met Izébel aan het worstelen dat ze blauwe en paarse kleuren rond mij heen zag. Dit waren kleuren van adel zei ze.

Inderdaad, een snelle blik op het Internet geeft:

Paars is een geheimzinnig kleur en tevens diep naar binnen gekeerd, net zoals Saturnus. Dit koninklijke kleur hoort dan ook bij zaterdag. Priesters dragen paars tijdens een begrafenisceremonie en wordt gekoppeld aan de oude Egyptische God Osiris. Paars is een samensmelting van rood en blauw en wordt veel gebruikt in de magie om verbindingen te krijgen met de hogere dimensie. In de magie staat paars voor, psychische ontwikkeling, intuïtie, wijsheid, kracht en onafhankelijkheid.Source: Spiriwiki.com

Niettemin zal ik mijn titel echter met nederigheid in plaats van trots dragen nu ik geleerd heb dat ik mij dat niet meer kan permitteren. Ik heb mijn lesje goed geleerd, en erken nu volledig dat er weinig plaats is voor ijdele en verwaande (“vain and conceited“) ridders in dienst van God. De ego moet tot stof worden veranderd.

De bijbel vermeld duidelijk, in het boek van Filippenzen nota bene [Philip is mijn eerste naam – INDICATIE 2]

“3Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken of een ander te bedriegen. Maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf.

4Denk niet alleen aan uw eigen zaken, maar heb ook belangstelling voor wat een ander doet.”Filippenzen 2:3-4

Deze passage begint in het engels (NIV) met “Do nothing out of selfish ambition or vain conceit…” (Philippians 2:3-4). Geloof het of niet maar ik had mijn voorgaande paragraaf al geformuleerd (Engelse versie) voordat ik deze bijbelse passage kende. Ik ben namelijk nog steeds een beetje een bijbel beginneling. Ik dacht dat het van mijzelf kwam on de woorden “vain” en “conceited” te gebruiken totdat ik er achter kwam dat het al deel uitmaakte van het woord van God, lang voordat ik zelfs geboren was. Ik dacht zelfs creatief te zijn door andere woorden dan “trots” en “hoogmoed” te gebruiken. De kans dat dit spontaan of toevallig gebeurd zou zijn is gewoon te klein om zelfs te overwegen. Het bewijst dat God inderdaad zijn genade en vriendelijkheid toonde om mij met “schrijvers inspiratie” te verschaffen.

Dit liedje werd onmiddellijk opgezet na mijn bevrijding:

“Want Ik zal u de gezondheid doen rijzen, en u van uw plagen genezen, spreekt de HEEREJeremia 30:17

Het moet vermeld worden dat tot het moment waarop ik volledig bevrijd was, ik een lichte irritatie had opgebouwd voor de IHOP muziek. Maar merkwaardig genoeg veranderde mijn muziek smaak abrupt na bevrijding en mag er nu graag na luisteren zelfs. Omdat bezetenheid de enige variabele is geweest  die verandert is, kan hier uit worden opgemaakt dat de demonen mij probeerden afkerig te maken voor muziek dat God vereerde. Dit is natuurlijk weinig verrassend.

Conclusie

Van de dingen die Moziah mij geleerd heeft en puttende uit mijn eigen ervaring kan de volgende testbare observaties m.b.t. demonische bezetenheid stellen:

  • Je trekt demonen aan door te zondigen. Hoe meer je zondigt, hoe groter de kans wordt op demonische bezetenheid. Als je deel uitmaakt van een gezin waarvan de ouders zondigen, zul je automatisch een doelwit worden voor demonen middels iets wat generationele vloeken worden genoemd die van ouders op kinderen worden overgebracht.
  • Demonen vallen een gastheer in groepen binnen. De groep kan worden opgevat als een militaire structuur, waar elk lid een specifieke taak heeft om de toestand van bezetenheid te helpen waarborgen.
  • Demonen kunnen de overhand van controle krijgen tijdens momenten waarop de gastheer gestresst is. Als zodanig, omdat het in hun belang is, streven demonen naar het creëren van meer stress in het leven van de gastheer. In mijn geval was het stress gegenereerd door ziekte.
  • Als demonen falen om de plannetjes die ze voor jou in petto hebben tot uitvoering te brengen dan zullen ze overgaan om jou (langzaam maar zeker) te gaan vernietigen.

Als ik meer kom te leren over het demonische en naar mate mijn ervaring uitdiept en mijn observaties verrijkken, door middel van “veldwerk,” hoop ik meer details op te doen en te delen over de oorlogs-strategieën die tegen de mensheid wordt gebruikt door demonen.

Image and video hosting by TinyPic

Nawoord

Toen ik terug was gekomen in Nederland en tegen de tijd dat ik deze blog had afgemaakt, kwam ik mijn zus op straat tegen (ze woont in dezelfde stad als ik). Ik vertelde van mijn verblijf in de VS en dat ik van mijn demonen was verlost. Ze vertelde mij hoe ze kon herinneren over hoe rusteloos ik vaak was ‘s nachts toen ik jonger was. Ze haalde herinneringen op van hoe ik regelmatig nachtmerries had, dat ik vaak praatte, schreeuwde, en zelfs vloekte in mijn slaap. Ik herinner me dat ik soms wakker werd terwijl ik gedesoriënteerd naast mijn bed stond. Soms schreeuwde ik zo hard in mijn slaap dat ik mezelf wakker maakte. Ik zweette vaak ook overmatig ‘s nachts.

Ik weet nu dat mijn wezen bezig was de demonen te bevechten die mij in hun vizier hadden. Ze vielen me ‘s nachts aan maar om één of andere reden lieten ze zich niet duidelijk aan mij zien. Misschien zochten ze toevlucht in volledige heimelijkheid omdat als ze meer open waren geweest, dan hadden ze misschien geweten dat ik dan sneller dichter naar God zou zijn gegaan en dat dan dus hun spirituele krakers dagen (veel sneller) over zouden zijn geweest.

Ik kan mij nog herinneren dat ik een keer wakker werd en ontdekte dat ik uit mijn pyjama was gescheurd. Omdat ik een trouwe fan van Bruce Lee was in die tijd, vond ik dat best wel cool omdat ik weet dat hij tenminste één maal zelf ook was overkomen toen hij zelf ook jonger was. Ik ben nu echter geneigd om te denken dat mijn oude idool eenzelfde lot als ik heeft ondergaan. Dit zou zijn erg ontvlambare humeur kunnen verklaren net als zijn vele nachtmerries, black-outs, en zelfs zijn neiging om toevlucht te zoeken in hasj in een poging om zichzelf af te kunnen remmen en wat rust te krijgen.

Het kan demonen niet schelen dat ik nog een kind was toen ik mijzelf openstelde voor hun aanvallen. Ze onderscheiden niet tussen jong en dom, oud en kwetsbaar en alles wat er tussen in zit. Ik verbrak een paar belangrijke spirituele regels in een angst doorspekte gezins-atmosfeer. Dit maakte mij een makkelijk doelwit voor meedogenloze demonen. Het spirituele rijk is verrassend legalistisch en het demonische is geen uitzondering. Ze zullen daarom alles wat bij hun machte is om onze onwetendheid omtrent deze spirituele regels zo goed mogelijk uit te buiten.

Ik kan tenminste drie bijbelse regels geven die ik verbrak:

“Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.” Mattheüs 7:1

“Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.Mattheüs 7:12

“Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.” Exodus 20:12

Een vriend van Leo Zagami zei een paar dagen geleden tegen mij dat vorig jaar Leo “honderden demonen” naar mij had toegestuurd. Toen ik namelijk voor hem werk deed als zijn persoonlijk “scribe,” wilde hij dat ik een vrijmetselaar zou worden net als hij. Het is klaarblijkelijk normaal voor Italiaanse vrijmetselaars, tenminste in de aristocratische klasse, om demonen te sturen naar een geschikte vrijmetselaars aspirant. Nadat Leo het demonische rijk had verzocht, hadden de demonen mij blijkbaar geschikt verklaard, met als gevolg dat ik dus een extra royaal grote klodder demonen op mijn schoot geworpen kreeg bovenop de gezellige familie die ik al gehuisvest had. Gelukkig is het er nooit van gekomen dat ik vrijmetselaar ben geworden maar ik kreeg blijkbaar die extra horde demonen toch net zo goed op mijn bord. Vriendelijk bedankt Leo maar ik denk dat ik het liever houd bij het onderbrengen van mijn beschermengel.

Voor demonen die het nog steeds noodzakelijk vinden om rond mij heen te spoken: Mijn inwendige demonen zijn uitgedreven en mijn hart behoort nu tot Jezus. Sorry maar er is geen ruimte meer!

Ik word nog steeds om de nacht aangevallen in de vorm van natte dromen, soms zelfs twee keer per nacht, maar het maakt niets uit, mijn leven wordt geheeld en hersteld. Ik verwacht dat ze de boodschap wel zullen ontvangen vroeg of later.

Ze zeggen dat alles voor een reden gebeurt. Als ik zo terug kijk op mijn verblijf met Moziah denk ik dat ik begrijp waarom het noodzakelijk heeft moeten zijn waarom ik deze uitgerekte driedelige uitdrijving nodig had, waar ik bevrijd zou worden op de laatst mogelijke dag. Als ik namelijk, volgens het originele plan, de eerste paar dagen al zou zijn verlost van mijn demonen dan zou ik waarschijnlijk niet volledig hebben kunnen ervaren wat het precieze effect van demonische bezetenheid is geweest op mijn persoon. Omdat ik nagenoeg de hele tijd bezeten was tijdens mijn verblijf, zou het duidelijk worden aan de mensen om mij heen, en Moziah in het bijzonder, wat de aard van de demonische greep op mij was. En doordat ik terug kon kijken op mijn bezeten persoonlijkheid gedurende de tijd dat ik in Amerika was, was ik waarschijnlijk beter in staat om van het demonische te leren dan dat ik bevrijd zou zijn in de eerste paar dagen van mijn verblijf. Het lijkt alsof God een nadeel in een voordeel heeft weten te veranderen.

In een ruimere context, wanneer ik terug kijk op mijn tot nu toe geleefde leven, de dingen die mij zijn overkomen en de dingen die ik uit eigen vrije wil heb gedaan, dan kan het best wel ééns zo zijn dat ook dat voor een reden gebeurt is. Bijvoorbeeld mijn onbeperkt enthousiasme voor computer programmeren, tijdens mijn tiener jaren, forceerde mijn geest om creatief te leren denken volgens strikt logische regels. In die zelfde jaren was ik ook een toegewijde student van vechtkunsten geworden en een grote fan van Bruce Lee, die niet alleen een grote inspiratie was geweest voor vechtkunsten op zich maar die mij ook kennis deed maken met grote filosofische waarheden en mij toewijding en discipline bijbracht. En in mijn twintiger jaren, toen ik theoretische natuurkunde studeerde, ontwikkelde ik een scherp bewustzijn en waardering voor de natuurwetten van de fysieke wereld en versterkte mijn inbeeldingsvermogen.

In die jaren was er geen ruimte voor God in mijn leven. Sterker nog, toen ik doctoraal student natuurkunde was geworden, was ik een soort van militante atheïst geworden, geobsedeerd door evolutie theorie, de goddeloze soort. Ik dacht dat ik alle ultieme waarheden had ontdekt m.b.t. de ontwikkeling van de biologische wereld en, als ik (astro)fysica er bij betrek, van de ontwikkeling van de werkelijkheid in zijn geheel. Het idee sprak me erg aan dat leven spontaan ontstond uit één of ander toevallig oeroude “ongelukje” en dat hieruit al die verschillende maar verwante vormen van leven uitwaaierde in verloop van tijd. Ik dacht dat ik het allemaal uiteindelijk zou kunnen verklaren zonder de noodzakelijke interventie van een mysterieuze en onzichtbare God.

En toch ondanks mijn brutale ontkenning van Zijn bestaan, had God mij niet verlaten. Ondanks mijn verwerping van Zijn bestaan, hield Hij nog steeds van mij. Het had allemaal een doel namelijk. Zelfs de kwelling van het moeten meemaken van demonische bezetenheid kan worden opgevat als zijnde een doel te hebben gehad. Omdat de realiteit van mijn bezetenheid mij forceerde om te accepteren dat er meer is dan een puur fysieke werkelijkheid. De realiteit van het demonische forceerde mij om de werkelijkheid te accepteren van de geesten wereld in het algemeen, en vanwege zijn rol als bevrijder, dat van God in het bijzonder. Deze ommekeer zou zich voltrekken tijdens de paar weken die in bij Moziah en co. zou spenderen.

Zelfs mijn omhelzing van goddeloos atheïsme eerder in mijn leven schijnt zo zijn reden te hebben. En zelfs als het zo zou zijn geweest dat de demonen in mij, in het bijzonder de logicageest, actief bezig waren geweest om mij zo ver mogelijk van God vandaan te houden, dan zou dit ook opgevat kunnen worden als het hebben van een reden. Mijn blootstelling aan atheïsme en evolutie theorie zou er voor zorgen dat ik zou begrijpen wat er allemaal rondging in de hoofden van de kerels die erachter zaten. Het zou me leren hoe atheïsten denken en wat hun eigen (dogmatische) geloofstructuren zijn. Het zou mij in staat stellen om haar principes en postulaten te leren door diepgaande waardering i.p.v. kortzichtige vooroordelen. Mijn blootstelling aan atheïsme heeft mij voorbereid om Zijn Woord te verdedigen mocht het zou uitkomen wanneer ik word uitgedaagd door atheïsten.

Het kan zelfs zijn dat mijn geest, voordat ik geboren was, bewust besloten had om te worden geboren in het gezin van mijn ouders zo dat ik op directe manier kon ervaren hoe het zou zijn om in een gezin op te groeien die bestookt wordt door demonen. Waardoor ik op directe manier als individu zou kunnen ervaren hoe het zou zijn om te worden blootgesteld aan de parasitaire spirituele plaag die de mensheid en haar vooruitgang behelst en stagneert op individueel en ook collectief niveau. Waardoor ik dan goed voorbereid en goed gemotiveerd zou worden om te helpen om hier iets tegen te doen later in mijn leven.

Misschien vinden mensen het een beetje vreemd dat ik eerst een toegewijde en ogenschijnlijk overtuigd atheïst was en nu plotsklaps een toegewijde volgeling blijk te zijn van Jezus. Ik kan begrijpen dat er reden zou zijn voor de nodige verwarring maar het moet begrepen worden dat ik altijd op de eerste plaats een zoeker van waarheid ben geweest. En als een zoeker van waarheid weet ik dat het altijd belangrijk is om een open geest te houden zodat ik in staat zou kunnen zijn om mijn mening overeenkomstig te kunnen veranderen als de noodzaak zich daarvoor aandringt. Bruce Lee leerde mij om zo soepel “als water” te zijn en om “op te nemen wat nuttig is, en te verwerpen wat niet nuttig is” en zelfs evolutie theorie prijst aanpasbaarheid aan en dus toen de tijd voor mij aanbrak om aan te passen, deed ik dat simpelweg.

Ik dacht dat ik de ultieme waarheid had gevonden in evolutie theorie en dat de wereld en het heelal verklaard kon worden door de mechanica en dynamica van puur fysische wetten. Er was geen noodzaak voor een God, dacht ik. En dus was er geen God, dacht ik, omdat ik geen rol voor een overbodige God kon toebedelen.

Maar desondanks de elegantie en zeerzeker ook de deugd van evolutie theorie en haar potentieel om de dynamische ontwikkeling van biologisch leven te kunnen traceren, weet ik nu dat het niet het ultieme waarheid kan zijn. Ik heb nu ontdekt dat de ultieme Waarheid spiritueel is i.p.v. puur fysiek. En deze ultieme Waarheid is God.

“Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.” Psalmen 51:10

Contact

Als iemand anoniem contact met mij wil opnemen dan kan dat via de email aan de zijkant weergegeven. Ik handhaaf uiterste discretie en vertrouwelijkheid. Je kan ook direct contact opnemen met Moziah via haar email: MTA75104[at]yahoo.com. Ze vraagt geen geld voor uitdrijvings werk of advies. En neem maar van mij aan dat ze ERG professioneel en discreet is.

“Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.” Mattheüs 7:7

De enige uitvoerig geteste en succesvolle manier om uit de hachelijke situatie van demonische bezetenheid te komen is:

Image and video hosting by TinyPic

“4Maar het was ons leed dat Hij droeg, ons lijden drukte Hem neer. Wij dachten dat Zijn lijden een straf van God was voor Zijn eigen zonden! 5Maar Hij werd doorstoken en verbrijzeld terwille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben; Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen!”  Jesaja 53:4-5

Dankwoord

Ik bedank Robert voor het mij lenen van het benodigde geld wat ik nodig bleek te hebben toen ik geforceerd was om een nieuwe ticket te kopen omdat het toevallig net zo was uitgekomen dat ik de check-in ultimatum was overschreden met een onvergeeflijke kolossale drie minuten wel te verstaan. Bedankt ook voor het verlenen van onderdak voor de twee dagen dat ik moest wachten op mijn vervangende vlucht. Bedankt voor je gastvrijheid.

Bedankt Tabitha dat ik te gast bij jou mocht zijn in Kansas. Ook bedankt voor je snelle en vlotte hulp bij het terugkrijgen van mijn bagage dat al in London AWOL was gegaan. En natuurlijk ook bedankt voor het helpen financieren van mijn excursie naar Amerika.

Ik bedankt de Van Riessens van de “Returning Glory” ranch in Missouri om zo aardig te zijn om een gratis-wat-anders-niet-zo-gratis therapeutische ervaring aan mij te verlenen. Mijn excuses dat ik niet zo vrolijk was en dat ik in gebreke bleef voor een uitbundig bedanken, zoals het geweest had moeten zijn, omdat het het elke minuut waard was geweest. De ervaring die ik op jullie ranch mocht hebben heeft de kracht in mijn geloof in God alleen maar meer gesterkt. Erg bedankt!

Tegen mijn moeder wil ik zeggen dat ik haar vergeef voor het helpen creëren van een atmosfeer dat mij ontvankelijk maakte voor demonische bezetenheid. Ik denk dat het met goed recht gezegd kan worden dan jij en pa volslagen onwetend waren van de omvang van de ellende die jullie je op de hals haalde voor het hele gezin. Ik weet ook dat ik niet altijd de meest voorbeeldige zoon ben geweest en bied daar op mijn beurt mijn excuses voor aan. Bedankt voor het helpen financieren van mijn reis naar de VS.

“Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.” Efeziërs 6:12

Ik bedankt mijn dierbare vriendin Moziah voor het indrukken van de juiste hemelse toetsen zodat ik bevrijd en gered kon worden. Ik ben jou voor altijd dankbaar. Ik hoop dat je realiseert dat het zaadje van mijn herstel al gezaaid werd toen ik het voorrecht had om jou vorig jaar te ontmoeten in Nice. Samen met de Heilige Geest zul je altijd een speciale plaats hebben in mijn hart. Het zal een vreugde en een eer zijn om voor jou te werken, om verder van jou te leren, en om samen met jou te vechten tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht… Ik ben jou trouwe vriend en bondgenoot, voor eeuwig en altijd, voor de overwinning van Goed op Kwaad, en de Glorie van God.

Nu ik het er toch over heb, I bedank U God – de meest uitstekende Hippie die er bestaat – voor het zoveel van mij te houden dat U mij kon vergeven voor mijn fouten en me weer naar het juiste pad kon leiden; voor het beloven om mijn leven te herstellen en om er te zijn als ik U nodig zal hebben. Ik bedank U God voor het zoeken naar mij terwijl ik U niet zocht en ik duidelijk aan het ronddwalen was, zonder doel en terwijl ik mij probeerde vast te klampen aan strohalmen in een lijdensvolle duisternis. Leid mij met Uw Licht. I dank U voor uw belofte om over mij te waken en mij te troosten. En zelfs als ik door de vallei van de schaduw van de dood loop, dan weet ik dat ik op U kan rekenen Vader.

Image and video hosting by TinyPic

Appendix

Het boek dat Moziah gebruikte om het eerste grondwerk te doen voor mijn bevrijding heet: They Shall Expel Demons by Derek Prince. Hier staat ook de eed die ik aflegde om mijn hart aan Jezus te pleiten.

1. Bevestig je persoonlijk geloof in Christus:
“Here Jezus Christus, ik geloof dat U de Zoon van God bent en de enige weg naar God bent–dat U stierf aan het kruis voor mijn zonden en weer opstond zodat ik vergeven kan worden en eeuwig leven kan ontvangen.”

2. Maak jezelf nederig:
“Ik verwerp alle trots en religieuze zelf-rechtschapenheid en elke waardigheid dat niet van U vandaan komt. Ik kan geen andere aanspraak maken op Uw genade dan dat U in mijn plaats gestorven bent.”

3. Beken elke weetbare zonde:
“Ik beken al mijn zonden voor U en houd niets terug. In het bijzonder beken ik….(vul de leegte in)”

4. Berouw van alle zonden:
“Ik heb berouw van al mijn zonden. Ik keer van ze weg en keer naar U, Heer, voor genade en vergiffenis.”

5. Vergeef alle andere mensen:
“Uit mijn eigen vrije wil, vergeef ik een ieder die mij pijn of smart heeft gedaan. Ik zet alle bitterheid, alle verwijting en haat aan de kant. In het bijzonder, vergeef ik….(vul de leegte in)”

6. Verbreek banden met het occulte en alle onechte religies:
“Ik verbreek alle contacten die ik gehad heb met het occulte en met alle onechte religies – in het bijzonder …(vul de leegte in)”
Ik vertrouw mezelf toe om alle objecten geassocieerd met het occulte of onechte religie weg te doen.”
[vrijmetselarij is een onechte religie]

7. Bereid jezelf voor om verlost te worden van elke vloek over jouw leven:
“Here Jezus, ik dank U dat U op het kruis bent vervloekt, zodat ik gered kan worden van elke vloek en erf God zijn zegen. Op die basis vraag ik U om mij te verlossen om de bevrijding te ontvangen die ik nodig heb.”

8. Neem jouw positie in met God:
“Ik neem mijn positie in met U, Heer, tegen al de demonen van Satan. Ik geef me over aan U, Heer, en weersta de duivel. Amen!”

9. Drijf uit:
“Ik spreek nu tegen alle demonen die controle over mij genomen hebben. [spreek direct tegen hun] Ik bevel jullie om nu uit mij te gaan. In de naam van Jezus, ik verdrijf jullie!”

Image and video hosting by TinyPic

Create a free website or blog at WordPress.com.